Skinny Puppy – Smothered Hope Video

{youtube}xodnJOGAetI{/youtube}