ElfenTanz Festival

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα το ElfenTanz Festival. Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο ΡΟΔΟΝ club και απόλαυσε τα 4 σχήματα που περιελάμβανε: Defile Des Ames, Ivory Frequency, Suicide Commando και οι Deine Lakaien σε ένα ακουστικό σετ.

(Eng)
On Sunday 22 of December was ElfenTanz Festival. The audience that was assembled in RHODES club enjoyed the 4 bands: Defile Des Ames, Ivory Frequency, Suicide Commando and Deine Lakaien in an acoustic set.

Τη συναυλία άνοιξαν οι DeFile Des Ames και μας έδειξαν ότι έχουν πολύ καλές συνθέσεις και ένα αρκετά δεμένο σύνολο. Κινούνται στο χώρο του ατμοσφαιρικού folk με αρκετές επιρροές από διάφορους χώρους. Δουλεμένες συνθέσεις και καλή (για νεοεμφανιζόμενο σχήμα) σκηνική παρουσία “ζέσταναν” αρκετά το κοινό που έδειξε να τους υποδέχεται ανάλογα… Το νέο τους CD αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον.

Ακολούθησαν οι Ivory Frequency, αρκετά γνωστοί στο ελληνικό κοινό με δυναμικές ebm συνθέσεις και αξιοπρόσεκτα καλό ήχο. Στάθηκαν αντάξιοι του ονόματος που έχουν δημιουργήσει και έδειξαν ότι δεν έχουν και πολλά να ζηλέψουν από σχήματα του εξωτερικού. Δυναμική σκηνική παρουσία και καλές συνθέσεις με πολύ καλό ήχο έδειξαν να ικανοποιούν αρκετά το κοινό.

Για τους Suicide Commando που ακολούθησαν δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι για να τους προλογίσω…Κομμάτια σαν το See you in Hell ή το HellRaiser για παράδειγμα είναι γνωστά και αγαπητά σε όλους μας. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι στο πολύ καλό ήχο που είχαν (αντίθετα με τους APB για παράδειγμα) και στην πολύ καλή σκηνική παρουσία. Ο κόσμος έδειξε να ενθουσιάζεται (όχι άδικα) και τους ανάγκασε να ξανανέβουν στην σκηνή αρκετές φορές…Πραγματικά στάθηκαν αντάξιοι του ονόματος που φέρουν στον χώρο…

Και περνάμε στο clue της βραδιάς, τους Deine Lakaien. Προσωπικά είχαν να με πονέσουν τόσο τα χέρια μου από το χειροκρότημα από την παράσταση του Ιπτάμενου Ολλανδού που είχα παρακολουθήσει…. Το ακουστικό σετ τους περιελάμβανε αγαπημένα κομμάτια από την πολύχρονη ιστορία τους διασκευασμένα σε εκτελέσεις με πιάνο και φωνητικά. Πιθανόν όσοι είχαν ακούσει το cd τους με τις ακουστικές εκτελέσεις να ήταν λίγο προετοιμασμένοι για αυτό που άκουσαν, αλλά, όπως συμβαίνει και στην κλασσική μουσική, είναι πολύ πιο έντονο συναισθηματικά να ακούς ζωντανά τέτοιες εκτελέσεις παρά ηχογραφημένες. Τα φωνητικά του Alexander Veljanov έντονα συναισθηματικά πλαισίωναν πολύ όμορφα τις καταπληκτικές εκτελέσεις στο πιάνο του Ernst Horn , ο οποίος ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της κλασσικής παιδείας στη μουσική που διαθέτει. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από τους Deine Lakaien αποδεικνύοντας μας ότι εκτός από καλοί συνθέτες είναι και πολύ καλοί μουσικοί.

Πιστεύω ότι ο κόσμος που βρέθηκε στο ElfenTanz Festival έφυγε αρκετά ικανοποιημένος καθώς είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα κράμα διαφορετικών μουσικών τάσεων σε πολύ καλές εκτελέσεις και με αρκετά καλό ήχο.

(Eng)
The concert opened by DeFile Des Ames who showed us that they have very good compositions. They are moved in the space of atmospheric folk with enough influences from various spaces. Worked compositions and good (for a new group) scenic presence… Their new CD is expected with enough interest.

Followed were Ivory Frequency, with dynamic ebm compositions and remarkable good sound. They stood worthy the name that they have created and they showed that do not have many things to envy from bands of abroad. Dynamic scenic presence and fine compositions with very good sound satisfied enough the audience…

For Suicide Commando that they followed I do not believe that I need to say something about their history… Songs as See you in Hell or HellRaiser for example are known and dear in all of us. What I would remark is the very good sound that they had and the very good scenic presence… Really they stood worthy the name that they have in ebm-industrial scene…

And then there was Deine Lakaien. Their acoustic set included beloved pieces from their history in implementations with piano and vocals. Likely those who had heard their cd with the acoustics implementations were a bit prepared for what they heard, but, as it happens also in the classic music, it is much more intense sentimentally when you hear lively such implementations. The vocals from Alexander Veljanov intensely sentimentally they framed very beautifully with amazing implementations in the piano of Ernst Horn, who unfolded all the virtues of classic education in the music that he has. Really it was a very good appearance from Deine Lakaien proving to us that apart from good composers are also very good musicians.

I believe that the audience that was in the ElfenTanz Festival left enough satisfied as it had the occasion to hear a mix of different musical tendencies in very good implementations.