New Wave festival @ Kyttaro Live 11/10/2009

elfentanz presents:

Αν εßστε λÜτρης των ταξιδιþν στον χωροχρüνο σημειþστε αυτÞν την ημερομηνßα: ΚυριακÞ 11 Οκτωβρßου του 2009. Εßναι η μÝρα που θα διεξαχθεß στο Κýτταρο live Ýνα mini festival που θα μας πÜρει απü το χÝρι και θα μας οδηγÞσει κατευθεßαν στις σκοτεινÝς ρομαντικÝς μÝρες του new wave της δεκαετßας του ’80.

 

Active Image

 

ΚυριακÞ 11 Οκτωβρßου 2009

CLAN OF XYMOX (best of)

IN THE NURSERY (full band)

KAN KAN (exclusive reunion)

 

 

Active ImageΟι Clan of Xymox Þταν για πολλÜ χρüνια απωθημÝνο της τοπικÞς new wave κοινüτητας. ¸να συγκρüτημα που Ýγραψε μερικÝς απü τις χρυσÝς σελßδες της 4AD, με αναρßθμητα club hits στα σκοτεινÜ στÝκια της ΑθÞνας και της Θεσσαλονßκης και με πολυÜριθμους οπαδοýς που τους τοποθετοýσαν δßπλα στους Cure, τους Bauhaus και τους Joy Division. Αν και ενεργοß απü τις αρχÝς των 80’s μας πρωτοεπισκÝφθηκαν μüλις στα τÝλη των 90’s.  ¸κτοτε, αναπτýχθηκε μια πολý ιδιαßτερη σχÝση με το ελληνικü κοινü. Μια σχÝση που βασßστηκε στην δισκογραφικÞ συνÝπεια που Ýχουν επιδεßξει  üλα αυτÜ τα χρüνια και στις εξαιρετικÝς συναυλßες τους με τις  οποßες  πÜντα καταφÝρνουν να  ικανοποιοýν üλους τους παλιοýς και νÝους fans τους. Πüσο μÜλλον που αυτÞ τη φορÜ θα τους απολαýσουμε σε Ýνα best of show.  Να εßστε προετοιμασμÝνοι για μερικÜ απü τα πιο üμορφα τραγοýδια που κυκλοφüρησαν ποτÝ με την ετικÝτα της 4AD στα 80’s (a day, back door, stranger, louise, muscoviet mosquito κ.τ.λ.), τις καλýτερες στιγμÝς απü την σýντομη αλλÜ εξαιρετικÞ περßοδü τους σαν Xymox και τα highlights της πιο πρüσφατης εποχÞς τους. ΚρατÞστε και λßγο χþρο για την ολοκαßνουργια – και καλýτερη εδþ και πολλÜ χρüνια – δουλειÜ τους με τßτλο in love we trust. Τραγοýδια σαν το hail Mary Þ το home sweet home σßγουρα Ýχουν θÝση σε Ýνα best of show των Clan of Xymox!

www.clanofxymox.com

www.myspace.com/clanofxymox

 

 

 

 

 

 

 

 

Active ImageΟι In The Nursery ξεκßνησαν τη πορεßα τους το 1981 στο Sheffield και Ýχουν κυκλοφορÞσει πÜνω απü δýο ντουζßνες Üλμπουμ. Τα πρþτα τους βÞματα Ýγιναν στο μονοπÜτι που εßχαν χαρÜξει οι  Joy Division και παßζοντας μαζß με groups üπως οι Death in June, Attrition, Artery κτλ καθιερþθηκαν γρÞγορα στο νÝοκυματικü κοινü της εποχÞς.  Σýντομα üμως οι αρχικÝς dark wave επιρροÝς τους μετεξελßχθηκαν σε Ýνα Ýντονο φλÝρτ με την κινηματογραφικÞ μουσικÞ που Ýλαβε σÜρκα και οστÜ με μια εξαιρετικÞ δισκογραφßα και με soundtracks και trailers για μεγÜλες κινηματογραφικÝς επιτυχßες üπως το Βeowulf, The Aviator, Interview with the Vampire, Along Came a Spider, The Rainmaker . Επßσης, τα τελευταßα χρüνια ασχολοýνται με τη δημιουργßα soundtracks για κλασσικÜ φßλμς του βωβοý κινηματογρÜφου üπως τα  Cabinet of Dr Caligari, Asphalt, Man with a Movie Camera, A Page of Madness, The Passion of Joan of Arc κ.α. ΑυτÞ θα εßναι η δεýτερη full band παρουσßαση των In The Nursery ενþπιον του ελληνικοý κοινοý (η προηγοýμενη φορÜ Þταν στο elfentanz festival του 2005) με Ýνα performance που θα χαρακτηρßζεται απü την Ýντονη θεατρικüτητα και την εντυπωσιακÞ χρÞση κρουστþν. Οι In The Nursery εßναι μια απü τις συναυλιακÝς αδυναμßες μας και – αν δεν τους Ýχετε δει ποτÝ live – στις 11 Οκτωβρßου θα καταλÜβετε το γιατß.

www.inthenursery.com

www.myspace.com/inthenursery

 

 

 

¼μως η μεγÜλη Ýκπληξη του φεστιβÜλ Ýρχεται με τους cult new wavers Kan Kan του Patrick Dineen…Οι Kan Kan Þταν μια εξαιρετικÞ μπÜντα απü το Liverpool που ακροβατοýσε ανÜμεσα στη νεορομαντικÞ και new wave σκηνÞ με ιδιαßτερα θεατρικü τρüπο κατÜ την περßοδο 1980-1982. Κυκλοφüρησαν Ýνα αρκετÜ πρωτüγωνο 7" single (Film Noire) και δýο καταπληκτικÜ EP (Changing Trains και The Informer), κÜποια κομμÜτια σε συλλογÝς και τÝλος. Ο Patrick Dineen ασχολÞθηκε – και ασχολεßτε μÝχρι και σÞμερα – με το θÝατρο, αλλÜ πρüσφατα κυκλοφüρησε Ýνα album με το üνομα Eddie Rialto και μια συλλογÞ με ακυκλοφüρητα tracks των Kan Kan.  ΑυτÞ θα εßναι η πρþτη εμφÜνιση του Patrick Dineen σαν Kan Kan απü το 1982 και θα γßνει αποκλειστικÜ και μüνο για χÜρη των ελλÞνων οπαδþν του μια και δεν Ýχουν ανακοινωθεß Üλλες συναυλßες για το Üμεσο μÝλλον. Η δισκογραφßα τους εßναι must-buy για τους fans του new wave και τραγοýδια σαν το changing trains, blue tango, apartment 100 εßναι αναπüσπαστο στοιχεßο σε κÜθε new wave / minimal party που σÝβεται τον εαυτü του. ºσως και να εßναι once in a lifetime η ευκαιρßα να Ýρθουμε face to face με Ýνα καλÜ κρυμμÝνο μυστικü του new wave.

www.myspace.com/wwwmyspacekankan

To φεστιβÜλ θα γßνει στο Κýτταρο την ΚυριακÞ 11 Οκτωβρßου 2009 και τα εισιτÞρια θα κοστßζουν 32 ευρþ στην προπþληση. Οι πüρτες θα ανοßξουν στις 19¨30.