SHITMAT (UK) / EBOLA (UK) + TAPE86 (GR) / DAMA (GR) 13/12/08 Live @ BIOS!

Η Spectraliquid παρουσιÜζει:
"GODZILLA BREAKS!"

feat.
SHITMAT (UK) / EBOLA (UK) + TAPE86 (GR) / DAMA (GR)
13/12/08 Live @ BIOS!

 

  

SHITMAT: Τα λüγια περιττεýουν üταν αναφÝρεται κανεßς στον κýριο Henry Collins (Þ απλÜ Shitmat). O ¶γγλος-φαινüμενο που κατÜφερε να ενσωματþσει ιδανικÜ, samples απü σαπουνüπερες και cartoons, σε breakcore, jungle, drum'n'bass, hardcore, και πρüσφατα dubstep φüρμες, αναμÝνεται να σαρþσει τα πÜντα στο live του στην ΑθÞνα. Ο Shitmat εßναι επßσης ιδρυτÞς της "cult" ομÜδας Wrong Music, της οποßας το van περιοδεýει συχνÜ στην Αγγλßα μεταφÝροντας τους καλλιτÝχνες σε υπαßθρια gigs, üπου εμφανßζονται με γυναικεßα ροýχα, μεταμφιεσμÝνοι Þ απλÜ γυμνοß(!) να επιδßδονται σε αβυσσαλÝα amen breaks, hardcore ρυθμοýς και back-2-back παροξυσμοýς. ΚαλλιτÝχνης της εκπληκτικÞς Planet Mu, Ýχοντας επßσης κυκλοφορÞσει albums σε κορυφαßα labels üπως η Ad Noiseam, καθþς και γνÞσιος λÜτρης του διεστραμμÝνου brit humour, εßναι σßγουρο üτι θα εκτοξεýσει την αδρεναλßνη μας στα ýψη, προσφÝροντας μας το μικρüφωνο του για αξÝχαστες karaoke στιγμÝς. Αν το σκÝφτεστε ακüμα, απλÜ γρÜψτε "Shitmat" στο Youtube.

EBOLA: O συνιδρυτÞς της Wrong Music, Ben Hudson, αποτελεß Ýνα απü τα κορυφαßα ανερχüμενα ονüματα της dubstep και breakcore σκηνÞς. ¸χοντας κυκλοφορÞσει εκπληκτικÜ albums σε εταιρεßες üπως Sublight, Proboscus, Mutant Sniper και πρüσφατα το φοβÝρο "Mutant Dubstep vol.1" στην ελληνικÞ Spectraliquid, ο Ebola προσφÝρει μοναδικÜ live shows που ξεχειλßζουν απα ενÝργεια. Χρησιμοποιþντας μοναδικÜ circuit bending τεχνικÝς, επιστρατεýοντας παιχνßδια Fischer Price και παιδικÜ synthesizers, μαζß με τον Shitmat συναγωνßζονται για τη θÝση της πιο «ακραßας» εμφÜνισης. ¼πως εßπε ο King Cannibal (Ninja Tune) για την τελευταßα του κυκλοφορßα στη Spectraliquid: "Super evolving tech-noir hydraulic-step that pushes two metal fingers into the bloody eye sockets of Skream!"

TAPE86: O συνιδρυτÞς του ελληνικοý net-label 33 Recordings, Ýχοντας Þδη κυκλοφορÞσει το ντεμποýτο album του,  "Earsplitting Memory", στη δικιÜ του δισκογραφικÞ, απÝδειξε στο προηγοýμενο live με τον Αμερικανü Enduser üτι εßναι Ýνα απü τα πιο ενδιαφÝροντα νÝα ονüματα της εγχþριας σκÞνης. Οι δημιουργßες του Σταýρου ΚωστιδÜκη αποτελοýν Ýνα πολý ενδιαφÝρον κολÜζ ambient, noise και κινηματογραφικων ηχοτοπßων με drum'n'bass beats, downtempo και abstract ηλεκτρονικÞ μουσικÞ.

DAMA: Το Ýτερο ιδρυτικü μÝλος της 33 Rec, (τον οποßο εßχαμε την ευκαιρßα να ακοýσουμε επßσης στην ßδια σκηνÞ με τον Enduser τον περασμÝνο ΣεπτÝμβριο), συνδυÜζοντας drum'n'bass, noise και ιδιαßτερα ατμοσφαιρικοýς Þχους καθþς και breakcore/amen breaks χωρßς περιορισμοýς και φραγμοýς που προστÜζουν συγκεκριμÝνα μουσικÜ εßδη, αποτελεß Üλλο Ýνα πολý καλü ελληνικü project καθþς και το ιδανικü ξεκßνημα για τη βραδιÜ. Το πρþτο του album κυκλοφορεß με τßτλο «Plan-net Dea(r)th», μÝρος του οποßου θα ακοýσουμε ζωντανÜ το ΣÜββατο στο BIOS.

 

Για το συγκεκριμÝνο event, το υπüγειο του BIOS θα διαμορφωθεß μοναδικÜ, αντλþντας στοιχεßα τüσο απü τα Χριστοýγεννα üσο και απü κλασσικÜ horror και cult films. ΞεχωριστÜ video projections, ειδικÞ για την περßσταση διακüσμηση και ελεýθερο dress code. ¶λλωστε, πüσο συχνÜ θα Ýχει κανεßς την ευκαιρßα να παρακολουθÞσει δýο παρανοικοýς ¶γγλους ντυμÝνους με στολÝς Αγ. Βασßλη και τη συνοδεßα διαφüρων sex toys να επιδßδονται στην πιο extreme ζωντανÞ εμφÜνιση που Ýχετε δει ποτÝ;

Ημερομηνßα: 13/12/08
Τοποθεσßα: BIOS Basement (Πειραιþς 84, ΓκÜζι)
¸ναρξη: 23.30
Εßσοδος: 12 Ευρω

 

Σýνδεσμοι: 

Spectraliquid (www.spectraliquid.com)
Shitmat (www.myspae.com/henryshitmat)
Ebola (www.myspace.com/ebolawrongmusic)
Tape86 (www.myspace.com/tape86)
Dama (www.myspace.com/damaproject)
Bios: (www.bios.gr)

 

Χορηγοß Επικοινωνßας: 
 

Atraktos (www.atraktos.net)
Clubber.gr (www.clubber.gr)
Ebm.gr (www.ebm.gr)
Electrogothic.gr (www.electrogothic.gr)
E-djs (www.e-djs.gr)
Goth.gr (www.goth.gr)
Mind Radio (www.mindradio.gr)
Postwave (www.postwave.gr)
Rocking.gr (www.rocking.gr)
Soundmaker (www.soundmaker.gr)
Stereoworld (www.stereoworld.gr)
Wave Radio (www.waveradio.gr)