Synch festival

Active Image SYNCH FESTIVAL 2007
22, 23, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Πειραιþς 100, ΓκÜζι)
 

www.synch.gr

 

ΜετÜ απü 3 χρüνια επιτυχημÝνης παρουσßας στο Τεχνολογικü Πολιτιστικü ΠÜρκο Λαυρßου, το Synch επιστρÝφει για τÝταρτη συνεχÞ χρονιÜ στην Τεχνüπολη του ΔÞμου Αθηναßων στα πλαßσια του ΦεστιβÜλ Αθηνþν 2007 (www.hellenicfestival.gr).

¿ρες λειτουργßας: 17.30 – 03.00

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ : 35 ΕΥΡΩ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ : 50 ΕΥΡΩ (25 ευρþ ανÜ ημÝρα)
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 70 ΕΥΡΩ(23 ευρþ ανÜ ημÝρα)
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: 45 ΕΥΡΩ
 

H online προπþληση θα ξεκινÞσει στις 10 Μαúου.

 

 

Active Image
 

 

H Tεχνüπολις αποτελεß Ýνα ζωντανü βιομηχανικü μουσεßο απαρÜμιλλης αρχιτεκτονικÞς, απü τα πιο ενδιαφÝροντα της Ευρþπης. ΣτεγÜζεται στο παλιü εργοστÜσιο Φωταερßου της ΑθÞνας, γνωστü ως ΓκÜζι, δßπλα στον Κεραμεικü και κοντÜ στην Ακρüπολη. Η σταδιακÞ μεταμüρφωση της σ´ Ýνα πολυδýναμο πολιτιστικü κÝντρο, που φιλοξενεß εκδηλþσεις ποικßλου ενδιαφÝροντος, δßνει την δυνατüτητα στον επισκÝπτη να περιηγηθεß σε Ýνα χþρο γεμÜτο εικüνες, γνþσεις, και συναισθÞματα. Η γοητεßα μιας Üλλης εποχÞς, που αποπνÝει ο χþρος με τα φουγÜρα, τα θεüρατα καζÜνια (αεριοφυλÜκια), τις καμινÜδες και τους φοýρνους "συνωμοτεß" ευλαβικÜ στο να καθιερωθεß ως "εργοστÜσιο" προστασßας και παραγωγÞς της τÝχνης, αφοý ακüμη και ετυμολογικÜ η λÝξη gas (προÝρχεται απü την αρχαßα γερμανικÞ galist, αργüτερα geist) σημαßνει πνεýμα.

 

Ψηφιακüς ΚινηματογρÜφος στο Synch

Η θεματικÞ ενüτητα Ψηφιακοý κινηματογρÜφου του Synch επικεντρþνεται στην σýγχρονη κινηματογραφικÞ παραγωγÞ που χρησιμοποιεß animation (CGI Computer Generated Imaging) και ειδικÜ ψηφιακÜ εφÝ (VFX-Visual Effects).

Η κινηματογραφικÞ αισθητικÞ και οι τεχνικÝς παραγωγÞς του κινηματογρÜφου αναπτýσσονται μÝσα απü Ýνα συνεχÞ διÜλογο μεταξý των διαφορετικþν κινηματογραφικþν ειδþν και μÝσων, (ταινßες, διαφημßσεις, video art, music video, μικροý μÞκους) και σημαντικÝς καινοτομßες μπορεß να πρþτοπαρουσιαστοýν σε οποιοδÞποτε επιμÝρους εßδος του κινηματογρÜφου. Οι δημιουργοß των παραπÜνω κινηματογραφικþν ειδþν πολý συχνÜ δουλεýουν ταυτüχρονα σε διαφορετικοýς τομεßς της κινηματογραφικÞς παραγωγÞς, üμως σπÜνια δßνεται η ευκαιρßα στο κοινü να παρακολουθÞσει τα αντßστοιχα Ýργα παρÜλληλα, στον ßδιο χþρο. Ιδιαßτερα στην εποχÞ της ψηφιακÞς κινοýμενης εικüνας, και καθþς τα ψηφιακÜ εργαλεßα παραγωγÞς κινηματογρÜφου εßναι πια κοινÜ για üλα αυτÜ τα εßδη, για να μπορÝσουμε να μελετÞσουμε την κινηματογραφικÞ αισθητικÞ πρÝπει να μπορÝσουμε να κατανοÞσουμε τις τεχνικÝς παραγωγÞς της. 

 

 

 

INNOVATIVE MUSIC

Fischerspooner (Live) – US

Front 242 (Live) – BE

Method Of Defiance (Bill Laswell, Bernie Worrell, Guy Licata, Dr Israel, Toshinori Kondo) – US
!!! (Chk Chk Chk) (Live) – US
Mum (Live) – IC
Absent Without Leave (live) – GR
AGF (Live) – DE
Alex Hacke (Einsturzende Neubauten) (live) -DE
Anna Mystic (dj set) – GR
AZA (live) – GR
Basement Freaks (dj set) – GR
Bauchklang (live) – AU
Beppe Loda (dj set) – IT
Biomass (live) – GR
Blend Sextet (live) – GR
Βonobo (live) – UK
Cayetano (live) – GR
Chateau Flight (live) – FR
Dat Politics (live) – FR
DJ Moss (dj set) – GR
Dr. Walker vs Tok Tok (live) – DE
Dread Astaire (live) – GR
EOS (live) – GR
FM 3 (live) – CN
Francisco Lopez (live) – ES
Larry Gus (Live) – GR
Leafcutter John (live) – UK
Liberto (live) – GR
Lo-Fi (dj set) – GR
Loka (live) – UK
Mark Ernestus (Rhythm And Sound) Feat.Tikiman (live) – DE
Moxie Paul (dj set) – UK
Olga Kouklaki (Live) – GR
Onur Ozer (DJ set) TR
Pamelia Kurstin (live) + Theremin workshop – US
Phace & Misanthrop (dj set) – DE
Prins Thomas (dj set) – SE
Qebo vs Threepixels (live) – CR/ES
Ralph Lawson (DJ set) – UK
Scratch Massive (dj set) – FR
Signal (Carsten Nicolai, Olaf Bender, Frank Bretschneider) (live)-DE
Spyweirdos / Φλωρßδης / Mουρτζüπουλος (live) – GR
Stephan Bodzin (Live) – DE
Superpeaknick (dj set) – IT
The Prefabricated Quartet (live) – GR
Wighnomy Brothers (dj set) – DE


SHOWCASES:

Mutek
Deadbeat (live) – CA
Guillaume & The Coutu Dumonts (Live) – CA

Max-Ernst
Post Industrial Boys (Live) – GE
TBA (live)
Brinkmann (Live) – DE

Poeta Negra
Keene (Live)
Neon (Live)
Dani Joss (Live)

Funxion
Disphonia (Live)
Harris (DJ set)

Low Impedance
Pridon (Live)
Tokyo Mask (Live)

 

MOVING IMAGE
Η θεματικÞ ενüτητα Ψηφιακοý κινηματογρÜφου του Synch επικεντρþνεται στην σýγχρονη κινηματογραφικÞ παραγωγÞ που χρησιμοποιεß animation (CGI Computer Generated Imaging) και ειδικÜ ψηφιακÜ εφÝ (VFX-Visual Effects).

NEW MEDIA
Οι δυνατüτητες των μÝσων επανακαθορßζουν συνεχþς την καλλιτεχνικÞ παραγωγÞ, τις σχÝσεις μεταξý των καλλιτεχνþν, ακüμα και αυτÞ την θÝση του θεατÞ. Το Synch εξερευνÜ αυτÞ την νÝα εποχÞ μÝσα απü Ýργα τα οποßα εßναι προúüν της, με τη συμμετοχÞ καλλιτεχνþν απü üλο τον κüσμο.

WORKSHOPS / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Και φÝτος, το Synch Ýχει συμπεριλÜβει στο πρüγραμμÜ του σημαντικÜ εργαστÞρια και διαλÝξεις, των οποßων ο τüπος και ο χρüνος διεξαγωγÞς θα ανακοινωθεß σýντομα.