Sinister vs Goth.gr Party @ Áë÷çìéóôÞò 29/03/2007

Η μουσικÞ εßναι ταξßδι, η μουσικÞ εßναι μαγεßα … Και τα δýο αυτÜ Ýχουν μια σκοτεινÞ πλευρÜ … üταν η μελωδßα συναντÜ τον θüρυβο και αυτüς με την σειρÜ του το Φως… κλεßνεις τα μÜτια και χορεýεις με πÜθος, Ýτσι ακριβþς üπως ζεις … Στον δρüμο προς το Φως μÝσα απü την σκοτεινüτερη πλευρÜ της μουσικÞς συντροφιÜ με Dark Wave, EBM, Industrial και Gothic Þχους, Radical Roots Of Chaotic Modern Age, We Live! We DANCE !!!